Skip to content

Jediný člen představenstva a dozorčí rady jako předseda

Jak známo, zákon o obchodních korporacích zjednodušil správu obchodních korporací a to mj. tím, že připustil, že akciová společnost může mít toliko jednočlenné představenstvo a jednočlennou dozorčí radu. V usnesení ze dne 23. 3. 2016, sp. zn. 7 Cmo 294/2015 se pak v této souvislosti Vrchní soud v Praze zabýval některými praktickými otázkami vyvolanými tou skutečností, že jednočlenný volený orgán nerozhoduje (přirozeně) ve sboru, a přitom dospěl k následujícím závěrům.

Zdroj: ePrávo