Skip to content

Články | Novinky v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu

By Mgr. Veronika Šaurová

Dne 1. 10. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 204/2019 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů. Tímto zákonem dochází k transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/828 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/36/ES ze dne 11. července 2007. K největším změnám dochází v zákoně č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), kterým se budu nadále zabývat.

Zdroj: Právní prostor