Skip to content

Články | Trestní odpovědnost v souvislosti s rozhodováním kolektivních orgánů

By JUDr. František Púry, Ph.D.

S trestní odpovědností konkrétních osob v souvislosti s rozhodováním kolektivních orgánů složených ze dvou nebo více fyzických osob, které jsou členy takového orgánu a bezprostředně se podílí na přijetí určitého rozhodnutí, se můžeme v poslední době poměrně často setkat i v trestním právu.

Zdroj: Právní prostor

Napsat komentář