Skip to content

Návrh zákona upravující podmínky pro vznik bankovní identity

Dne 4. prosince 2019 Poslanecká sněmovna ve třetím čtení téměř jednohlasně schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoB“), a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoAML“), v současnosti je návrh projednáván v Senátu. Zákon je navrhován především za účelem vytvoření podmínek pro vznik tzv. bankovní identity, jejíž podstata je vysvětlena níže. Tento článek se dále zabývá podstatnými změnami v ZoB a v ZoAML, ke kterým v souvislosti s přijetím návrhu zákona dojde.

Zdroj: ePrávo