Skip to content

Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cesty na chalupy a nařídilo lidem pobyt v místě bydliště

By Irena Válová

Vláda prostřednictvím ministerstva zdravotnictví nařídila obyvatelům pobyt v místě bydliště. Tím definitivně zakázala cesty na chaty a chalupy. Přestože v první části mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví je povolen pobyt v přírodě, jak zjistila Česká justice, někde už policie nepouští lidi z velkých měst mířící do chatových oblastí. Zákaz cest mimo bydliště Ministerstvem zdravotnictví platí od úterý 24. března do 1. dubna a navazuje na předchozí nařízení vlády, která ale byla zrušena.

Jak Česká justice zjistila, policie už například zastavuje vozidla na hlavní trase z Prahy do rekreační oblasti Slapy a ze Štěchovického (Slapského) kopce řidiče, kteří neprokáží důvod cesty dle výjimek ministerstva, vrací zpět.

Zákaz volného pohybu resortem zdravotnictví platí od úterý 24. března do 1. dubna 2020. Ministerstvo vydalo toto opatření postupem podle §69 zákona 258/2000 o ochraně veřejného zdraví. Pobývat na veřejných místech se také smí kromě členů společné domácnosti v počtu maximálně dvou osob. O tom, že již nejde o nařízení vlády, ale ministerstva zdravotnictví, Česká justice informovala. Znamená to, že v případě porušení některého ze zákazů nebo příkazů hrozí obyvatelům pokuta až 3 000 0000 korun. Kvůli nařízení a případným nárokům na odškodnění tak nyní také nelze žalovat přímo stát, což vyplývá i ze sdělení předsedkyně senátu Městského soudu v Praze k žalobě advokáta Davida Zahumenského na vládu.

V předmětném novém opatření ze dne 23. března 2020 ministerstvo zdravotnictví v bodě 1) shrnuje a opakuje předešlé vydané zákazy a k tomu přidává nové. I nadále platí zákaz cestování s výjimkou cestování do práce, za účelem pomoci rodině, obstarání nezbytných věcí a záležitostí. Mezi výjimkami je jmenován i pobyt v přírodě a v parku. K bodu 1) však ministerstvo přidalo ještě bod 2), který zní takto:

S účinností od 24. března 2020 od 6:00 do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se nařizuje:

  1. a) Osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodě 1. písm. a) až j)
  2. b) Omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
  3. c) Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami nejméně dva metry, pokud je to možné.

Mimořádné opatření v plném znění je zde.

Irena Válová

Zdroj: Česká justice