Skip to content

Akce | Náhrady škody a předsmluvní odpovědnost v kontextu opatření státu v době pandemie (online webcast)

By Petr Kořínek

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, který se bude konat dne 2. dubna 2020.

Cílem semináře je poskytnout detailní přehled o stávající právní úpravě týkající se uplatňování nároků na náhradu újmy (škody) vzniklé v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními státu.

Zdroj: Právní prostor