Skip to content

Jakou úpravou se řídí nájemní smlouvy uzavřené do roku 2013?

Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 uplatňuje ve věcech nájmů princip tzv. nepravé retroaktivity. Ten spočívá v tom, že od 1. 1. 2014 se nájemní smlouvy zásadně řídí novou právní úpravou nehledě na to, že byly uzavřeny ještě před uvedeným datem. Výjimku z tohoto pravidla pak představují smlouvy o nájmu movité věci a pacht.

Zdroj: ePrávo