Skip to content

Promlčecí lhůta u nároku na náhradu škody a újmy dle § 620 obč. zák.

Promlčení je jedním z tradičních institutů soukromého hmotného práva, který spolu s vydržením a prekluzí představuje jeden z následků marného uplynutí času v právu. Ve všech případech je promlčení spojováno s působením času na právní poměry, specificky na transformaci určitého dlouhodobého faktického stavu na stav právní. Vzhledem ke svým účinkům je promlčení rovněž institutem, s nímž se v praxi setkávají nejen právníci, ale i široká veřejnost. Není proto divu, že jeho jednotlivé zákonné aspekty vždy byly, a i ve světle současné právní úpravy nadále zůstanou předmětem výkladu rozsáhlé judikatury.

Zdroj: ePrávo