Skip to content

Vybrané změny v oblasti ručení orgánů společností dle novely zákona o obchodních korporacích

By JUDr. Jiří Matzner Ph.D., LL.M.

Zákonem č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a další související zákony, a který byl vyhlášen ve sbírce zákonů počátkem letošního roku, došlo k zásadním změnám v právní úpravě obchodních korporací, které nabudou účinnosti od ledna roku 2021.

Zdroj: Právní prostor