Skip to content

Ochrana osobních údajů společníků obchodních společností

Obchodní společnosti si za dobu účinnosti GDPR zpravidla velmi dobře osvojily zpracování osobních údajů svých zaměstnanců či zákazníků, často ale opomíjejí, že vedle dalších disponují i osobními údaji svých akcionářů a společníků (fyzických osob). Toto specifické (a často nadřazené) postavení společníků jako subjektů údajů však obchodní společnosti nezbavuje povinností, které jim z GDPR plynou. Tento článek se zaměřuje zejména na zpracování osobních údajů společníků, resp. akcionářů (fyzických osob) obchodních společností a důvody zpracování jejich osobních údajů vyplývající ze ZOK. Článek nepojednává o zpracování osobních údajů společníků, resp. akcionářů vyplývajícím z jiných právních předpisů.

Zdroj: ePrávo