Skip to content

Souvislosti neplnění povinné školní docházky žáka z důvodu nesouhlasu rodiče s protikoronavirovými opatřeními

Aktuální realita, v níž se s ohledem na stále přítomnou epidemii „čínského viru“ způsobujícího onemocnění Covid-19 nachází česká společnost, přináší do života občanů různé situace, s nimiž se každý musí vypořádávat. Následující článek se zabývá právními souvislostmi sdělení, s nímž se před několika dny rodič žákyně 2. stupně základní školy obrátil na ředitele školy:

Zdroj: ePrávo