Skip to content

NSS: Předložení věci rozšířenému senátu (16.10.2020)

By SbNSS Změní-li se v průběhu řízení před správním orgánem či krajským soudem právní úprava, která by pro posouzení věci mohla být relevantní, musí předkládající senát před předložením věci rozšířenému senátu podle § 17 odst. 1 s. ř. s. učinit úvahu o tom, zda právní názor, od něhož se chce odchýlit, je, či není novou úpravou dotčen. Bez takové úvahy nebude zřejmé, zda postupující senát pro své rozhodnutí potřebuje vyřešit danou otázku; rozšířený senát přitom takovou úvahu nemůže učinit namísto něj, pokud existuje více možností řešení.

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 6. 2020, čj. 2 Afs 47/2018-52)

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství