Skip to content

Pravomoci vlády za nouzového stavu

By Mgr. Jaroslav Kuba

S účinností od 5. října 2020 vyhlásila vláda České republiky, v tomto roce již podruhé, nouzový stav. Mediálně bylo veřejnosti jeho vyhlášení prezentováno v tom světle, že je nezbytný pro přijímání opatření v souvislosti s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Je proto více než vhodný okamžik si nyní blíže přiblížit, jak je nouzový stav legislativně zakotven, a jaké pravomoci vládě ve skutečnosti přináší.

Zdroj: Právní prostor