Skip to content

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

By Mgr. Martin Glogar Dne 17. 12. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 527/2020 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: Právní prostor