Skip to content

Současné možnosti zaměstnání třetizemců v ČR

Vzhledem ke stále trvající pandemii onemocnění COVID-19 je i nadále nařízeno nepřijímat žádosti o víza a přechodné a trvalé pobyty na zastupitelských úřadech České republiky ve třetích zemích. Z tohoto pravidla jsou stanoveny pouze určité výjimky. Tato situace tak nyní mnohdy komplikuje plány zaměstnavatelů, jenž mají v úmyslu přijmout do zaměstnání nově příchozí cizince ze třetích zemí, kteří pro tyto účely zpravidla potřebují oprávnění k pobytu a výkonu práce na území České republiky.

Zdroj: ePrávo

Napsat komentář