Skip to content

AD Novela z. o. k.: Několik poznámek k akciím s vysílacím právem – část I.

By JUDr. Radim Kříž Ph.D.

Předmětem tohoto příspěvku je analýza dílčího institutu nové právní úpravy zákona o obchodních korporacích dané zákonem č. 33/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2021, s výjimkou části osmé, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, a to institutu akcií s tzv. vysílacím právem.

Zdroj: Právní prostor

Napsat komentář