Skip to content

Korporátní rozhodnutí prostřednictvím moderních technologií (nejen) za časů koronaviru

Možná více než kdy jindy si ekonomické dopady současné situace spočívající v náhlém výpadku příjmu žádají pružnou a rychlou reakci ze strany orgánů právnických osob. Různá omezení, ať už státní, korporátní, či čistě osobní často způsobují nemožnost se osobně sejít a pořádat zasedání orgánů a utvářet korporátně právní rozhodování v rámci obchodní společnosti.

Zdroj: ePrávo