Skip to content

Jak je to s nepřípustným přenášením odpovědnosti za správnost a úplnost zadávacích podmínek

Ust. § 36 odst. 3 věta druhá zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), stanoví: „Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.“ Kde je hranice této odpovědnosti? A bude z porušení této povinnosti dovozovat práva a povinnosti civilní soud, který bude rozhodovat o sporu ze smlouvy na veřejnou zakázku?

Zdroj: ePrávo