Skip to content

Cena Justičního areálu v Ústí nad Labem se má vyšplhat na 2,7 miliardy korun

By Eva Paseková

Na základě zpracované projektové dokumentace stavby, provedené podrobné specifikace potřeb jednotlivých organizačních složek státu a zohlednění růstu cen se stavba Justičního paláce v Ústí nad Labem významně zdraží. Podle nejnovějších podkladů pro vládu, které má Česká justice k dispozici, se cena stavby vyšplhá na téměř 2,7 miliardy korun. Je to o miliardu více, než se předpokládalo naposledy. Na stavbu se čeká už 19 let.

O stavbě nového justičního areálu pro ústecký soud i státní zastupitelství se mluví od roku 2002. Současná budova Krajského soudu v Ústí nad Labem v části Střekov je dlouhodobě v havarijním stavu. Stojí v záplavové zóně a kvůli starým elektrickým rozvodům například nelze do kanceláří nainstalovat klimatizaci. Letos by měl být vybrán zhotovitel nové budovy pro krajský soud i státní zastupitelství v ústecké části Bukov.

Odhadovaná cena stavby nového justičního areálu vzrostla již několikrát. V roce 2013, kdy na základní kámen poklepal prezident Miloš Zeman, se hovořilo o sumě 850 milionů korun. Tehdy se počítalo s tím, že v roce 2023 již bude areál dostaven.

Předkládací zpráva, která zdražení projektu objasňuje uvádí, že se počítá s větší plochou areálu i s nárůstem počtu zaměstnanců, pro které by měla budova sloužit. „Kromě rozšíření užitné plochy bylo současně provedeno naopak snížení průměrné velikosti kancelářských ploch na osobu (z 15 m2 na 14 m2 u soudců a státních zástupců, resp. z 12 m2 na 11 m2 u ostatních zaměstnanců). Důvodem změn byla kromě požadavků jednotlivých organizačních složek resortu justice na zabezpečení výkonu jejich práce v souvislosti s řešenými agendami snaha o efektivitu výsledného řešení,“ stojí v podkladech.

Nový Justiční areál v Ústí nad Labem je provozně členěn do dvou provozních celků. Jedním je šestipodlažní soudní budova s výškovou dominantou patnáctipodlažní administrativní budovou (objekt a) a druhým pětipodlažní parkovací dům (objekt c). Soudní budova je půdorysně uspořádaná ve dvou blocích tvaru písmene L, které vytváří uprostřed soudní dvoranu, otevřenou přes čtyři podlaží. Výšková administrativní budova je provozním pětitraktem, po jejímž obvodu jsou umístěny kanceláře. Uprostřed objektu je umístěno komunikační jádro a hygienické zázemí.

Venkovní pohled od kruhové křižovatky Na Rondelu Zdroj: Dokumentace Ministerstva spravedlnosti

Co bude v Justičním areálu v Ústí nad Labem?

  • Krajský soud v Ústí nad Labem
  • Okresní soud v Ústí nad Labem
  • Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem
  • Okresní státní zastupitelství v Ústí nad Labem
  • Probační a mediační služba
  • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pro zajištění chodu objektu budou v objektu dále umístěny prostory pro:

  • Vězeňskou službu ČR – Justiční stráž
  • Ministerstvo spravedlnosti ČR

Nové objekty jsou navrženy jako monolitické železobetonové skelety, kde fasáda bude tvořena provětrávaným obkladem z bond kazet s dvěma rozdílnými tloušťkami a dvojím barevným řešením. Výplně okenních otvorů jsou řešeny jako trojskla s meziskelními žaluziemi, slučujícími funkce exteriérového a interiérového stínění. Objekt bude úsporně energeticky zásoben, aby vyžadoval co nejnižší náklady na provoz. Provozní náklady by měly činit asi 38 milionů korun ročně.

Krajský soud v Ústí nad Labem, kde sídlí i státní zastupitelství Foto: archiv

Budova Krajského soudu v Ústí nad Labem byla postavena a zprovozněna v 70 letech minulého století. Z hlediska kapacity byla budována pro cca 120 zaměstnanců, přičemž v posledních letech v budově pracuje více jak 300 zaměstnanců. Vzhledem k poddimenzovanosti budovy si musí soud další prostory komerčně pronajímat. „Museli jsme udělat soustu stavebních a investičních akcí, abychom vůbec mohli ve staré budově zůstat. Životnost tzv. boletických panelů je omezená a museli jsme je draze vyměnit. A statik říká, že kdyby přišly další povodně, tak nebude možné budovu udržet,“ popsala havarijní stav budovy pro Českou justici v rozhovoru současná předsedkyně soudu Lenka Ceplová. S aktuálním stavem budovy se pojí i komplikace pro pohyb imobilních osob a problémy s hygienickými standardy a požárními předpisy.

Takto byla budova Krajského soudu v Ústí nad Labem zatopená v roce 2013 Zdroj: Tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti

Zásadním nedostatkem je podle Ministerstva spravedlnosti také křížení provozu návštěvníků, zaměstnanců soudu a předvádění obviněných. Budova neumožňuje stavebně oddělit a vytvořit samostatné bezpečnostní koridory pro navádění obviněných. Proto v případě konání nařízených jednání v trestních věcech organizovaných skupin se v některých případech musí jednání přesouvat na některý z Okresních soudů sídlící mimo Ústí nad Labem, který má příslušná bezpečnostní opatření, což způsobuje nemalé organizační komplikace.

Kvůli nedostatku místa už z budovy krajského soudu odešlo krajské státní zastupitelství a okresní státní zastupitelství. Obě instituce si zatím pronajímají prostory v soukromých budovách v centru města.

Eva Paseková

The post Cena Justičního areálu v Ústí nad Labem se má vyšplhat na 2,7 miliardy korun appeared first on Česká justice.

Zdroj: Česká justice

Napsat komentář