Skip to content

„Nešvary“ rekognice

Rekognice je procesním úkonem, který je používán jako významný důkazní prostředek v trestním právu, kterým dochází ke znovupoznání osoby či věci. V tomto článku se budeme zabývat znovupoznáním osoby. Jedná se o znovupoznání dříve vnímané osoby. Osoba, která má být poznána se označuje jako poznávaná osoba, a osoba, která dříve vnímala osobu, která má být poznána, je označována jako poznávající osoba. Rekognice se dá považovat za jednu z forem identifikace. Avšak s ohledem na její neopakovatelnost a význam v trestním právu se nám tento úkon dostává do škatulky „ovlivňovaných“ důkazů.

Zdroj: ePrávo

Napsat komentář