Skip to content

Mimořádné odpisy jako alternativní forma odepisování položek dle novely zákona o daních z příjmů

S účinností od 1. ledna 2021 přináší novelizované znění zákona o daních z příjmů nástroje pro získání daňové úspory. Jedním z takových je alternativní forma odpisování položek majetku formou mimořádných odpisů. Charakterem obdobná forma efektivního uplatnění odpisů položek majetku byla daňovým poplatníkům umožněna v době finanční krize v roce 2009. Jelikož tlak na efektivní využití nákladů a obecně na nákladovou stránku ekonomiky podniku nabývá od poslední finanční krize na významnosti, je pro adekvátní posouzení přínosu uplatnění mimořádných odpisů nezbytné zvážit komplexní škálu vlivů.

Zdroj: ePrávo

Napsat komentář