Skip to content

Rozvod bez účasti manželů nikoliv pouze v době pandemie

V době covidové, jak je dnešní doba často označována, je obsahem mnoha společenských debat osobní účast účastníků řízení u nařízeného soudního jednání. V advokátní praxi se taktéž stále více setkáváme s žádostmi o rozvod bez osobní účasti či odmítáním osobní účasti u jednání o rozvod manželství, ať už z důvodů vážných tak i banálních, a to nejen v době covidové, ale i mimo ni.

Zdroj: ePrávo

Napsat komentář