Skip to content

Jak se neztratit na cestě přeshraničního insolvenčního řízení: vedlejší a místní insolvenční řízení

Pojmy vedlejšího a místního insolvenčního řízení jsou pevně spjaty s konáním přeshraničního insolvenčního řízení. Jejich úpravu bychom našli v rámci přímo aplikovatelného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (tzv. Recast Insolvency Regulation). Tento předpis si klade za cíl zajistit účinné a efektivní vymáhání pohledávek v přeshraničních insolvenčních řízeních a podpořit spolupráci mezi insolvenčními soudy a insolvenčními správci jednotlivých členských států.

Zdroj: ePrávo

Napsat komentář