Skip to content

Náležitosti subdodavatelské smlouvy při prokazování kvalifikace

Pokud dodavatel ucházející se o veřejnou zakázku nesplňuje některou z kvalifikačních podmínek stanovených zadavatelem, má možnost zbylou část prokázat ve spojení s jiným dodavatelem či dodavateli a předmět plnění veřejné zakázky tak realizovat společně. Při přípravě nabídky však řada dodavatelů netuší, jak správně formulovat text závazku vyplývajícího ze zákona o veřejných zakázkách, což v řadě případů způsobí vyřazení takové nabídky ze zadávacího řízení, i když se dle názoru mnohých dodavatelů často jedná pouze o „hraní se slovy“.

Zdroj: ePrávo