Skip to content

Kolizní normy při způsobení újmy na zdraví

Cílem tohoto článku je stručný nástin problematiky určování práva rozhodného při způsobení újmy na zdraví, a to jak v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, tak při mimosmluvním jednání. Mezinárodní prvek u tohoto druhu odpovědnosti se bude v praxi objevovat stále častěji spolu se vzrůstající mobilitou osob. Ve zdravotnickém právu k tomuto trendu přispěje i implementace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Dle této směrnice bude mít pacient, který vycestuje do některého státu EU za plánovanou zdravotní péčí, nárok na zpětné proplacení nákladů za poskytnutou péči. U mimosmluvních závazků pak půjde nejčastěji o újmu na zdraví způsobenou třetí osobou na dovolené.

Zdroj: ePrávo