Skip to content

ÚS: Vázanost Ústavního soudu stanoviskem pléna (23.01.2015)

By US Senát Ústavního soudu je vázán stanoviskem pléna nejen z hlediska jeho obsahu, nýbrž i z hlediska intertemporálních účinků, a to i kdyby s nimi nesouhlasil a svůj návrh předložený k posouzení plénu podle § 23 zákona o Ústavním soudu s takovými účinky nespojil. Dřívější právní názor Ústavního soudu, byť překonaný a popřený senátem navrženým bodem I. výroku stanoviska Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14, se proto uplatní i nadále za podmínek vymezených bodem II. výroku tohoto stanoviska.

podle nálezu Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 1856/13, ze dne 18. 12. 2014

Zdroj: Profiprávo – zpravodajství