Skip to content

Právo na zaopatření

eFocus Právo některých osob na zaopatření je zvláštním druhem výživného, který do našeho právního řádu přinesla rekodifikace účinná od 1. ledna 2014. Nejedná se o institut rodinného práva, ale o […]

SICAV, podfondy a některé aktuální otázky ohledně nich

O akciových společnostech s proměnným základnám kapitálem, podfondech, některých navrhovaných změnách v jejich úpravě v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, nejasnostech ohledně oddělenosti majetku SICAV a jejích podfondů […]