Skip to content

Kupujete pozemek? Pozor na případnou účelovou komunikaci

Na rozdíl od ostatních kategorií pozemních komunikací vzniká veřejná účelová komunikace již pouhým naplněním zákonných znaků bez nutnosti vydání jakéhokoli správního rozhodnutí. O její existenci se nedozvíte ani ze zápisu […]

Judikatura | Podílnictví a náhrada škody

By JUDr. Libor Vávra Mezi škodou vzniklou z hlavního majetkového trestného činu a jednáním obžalovaného jako podílníka není příčinný vztah, a proto obžalovaný za tuto škodu neodpovídá. Komentář k usnesení […]