Skip to content

Právní povaha rozhodování jediného společníka

Před přijetím nového občanského zákoníku[1] prodělal názor soudů a odborné veřejnosti na právní povahu rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady turbulentní vývoj. V minulosti bylo sporným především to, zda […]

Lze požadovat náhradu škody za uvěření politickému slibu?

Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, (dále jen „ZOŠ“) výslovně nezmiňuje možnost požadovat náhradu škody způsobenou politickým slibem. […]

Akce | Essentials of Legal Writing podzim 2015

By Petr Kořínek Cíl kurzu: Seznámit účastníky se základními postupy, které podmiňují dobrou úroveň jejich písemného projevu v právních oblastech. Účastníci si na praktických příkladech mohou uvědomit, jak se obsah […]