Skip to content

Akce | Stavební právo

By Petr Kořínek Juridikum pořádá od 11.4.2016 kurz Stavební právo. Cílem výuky je poskytnout přehled o nejnovějším stavu právní úpravy a její praktické aplikace v dané oblasti. Studium je zaměřeno […]

Akce | J. M. Keynes a keynesiánská hospodářská politika

By Petr Kořínek Juridikum pořádá kurz J. M. Keynes a keynesiánská hospodářská politika, který je určen vrcholovým pracovníkům státní správy a tvůrcům hospodářských konceptů a doporučení. Jde o jednodenní soustředění […]

Akce | Corporate governance v praxi

By Petr Kořínek Juridikum pořádá 11.3.2016 kurz Corporate governance v praxi. Kurz, který je určen zejména členům orgánů společností a investorům (akcionářům), má za cíl seznámit posluchače se správou akciové […]

Akce | Vybrané otázky práva obchodních korporací

By Petr Kořínek Juridikum pořádá kurz Vybrané otázky práva obchodních korporací, jehož cílem je seznámit odbornou veřejnost se změnami práva kapitálových obchodních společností, jež přinesla rekodifikace soukromého práva. Hlavní pozornost […]

Soudce z případu Baťa exemplárně potrestán

By Tomáš Pecina Soudce Okresného súdu Bratislava I Pavol Tomík dnes dostal za to, že v rozporu s rozvrhem práce rozhodl po povolení obnovy trestního řízení ve věci Jana A. […]