Skip to content

Akce | Náhrada škody v obchodní praxi

By Petr Kořínek Seminář Náhrada škody v obchodní praxi je určen praktikujícím právníkům, ale i všem, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami, účastní se jejich realizace a plnění. Pro […]

Akce | Následky porušení smlouvy

By Petr Kořínek Seminář je určen pro všechny, kteří přicházejí do styku s obchodními smlouvami a obchodními podmínkami, uzavírají je nebo připravují, zejména pro podnikové právníky, pracovníky obchodních a právních […]

Akce | Pracovněprávní vztahy pro úředníky ÚSC

By Petr Kořínek Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – obcí i krajů, úředníkům personálních odborů, vedoucím úředníkům či vedoucím úřadů, dále manažerům lidských zdrojů, specialistům v oblasti práce […]

Akce | Základy přestupkového práva

By Petr Kořínek Seminář je určen pracovníkům ve veřejné a státní správě, členům zastupitelstev obcí a krajů, zaměstnancům obecních a krajských úřadů, právníkům z praxe, zaměstnancům advokátních kanceláří a dalším […]