Skip to content

Důsledky porušení zákazu postoupení pohledávky

Podle § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) mohou smluvní strany vyloučit možnost postoupení pohledávky. NOZ však již výslovně neřeší, jaké bude mít důsledky, pokud dojde […]

Nové sazby cestovních náhrad pro rok 2016

S účinností od 1. ledna 2016 dochází podobně jako každý jiný rok k novému stanovení sazeb náhrad cestovních výdajů. Pro rok 2016 se oproti roku 2015 mírně zvyšují sazby tuzemského […]