Skip to content

Články | Rekodifikace trestního řádu

By prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Rekodifikace trestního řádu je otázkou priorit, které si stanoví ministerstvo, to je potřeba říci hned na začátku, přičemž jde o to, jakým způsobem přistupuje […]

Články | Energetický audit po 1. červenci 2015

By Mgr. Lukáš Havel Novela zákona o hospodaření s energií, která nabude účinnosti ke dni 1. července 2015, stanovuje povinnost pro podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem, zpracovat pro […]

Věcné břemeno k věci vlastní?

Stejně jako občanský zákoník z roku 1964, tak i občanský zákoník účinný od 1.1.2014 (dále též „OZ“) zakotvuje možnost zřídit k vlastní věci ve prospěch jiného věcné břemeno – tedy […]

O nefunkčnosti peněžitého trestu II.

By Jakub Drápal Mysleli jste si, že peněžitý trest je dnes přiměřený majetku pachatele? V minulém příspěvku jsem toto vyvrátil. Domnívali jste se, že peněžitý trest má být přiměřený závažnosti […]

Sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva

By Jan Broulík Právnická fakulta Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na vědecké sympozium Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, které se uskuteční v prostorách fakulty dne 26. 6. 2015. […]