Skip to content

Články | Svědectví na prodej

By JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. Podle prezidenta Unie státních zástupců by měla být zavedena možnost finanční odměny spolupracujícím obviněným, kterou by jim vyplácel stát v případě, že pomohou zabránit dalšímu […]