Skip to content

Neměňme, co funguje

eFocus V poslední době se živě diskutuje o tom, zda nové soudce jmenovat z řad justičních čekatelů, nebo zvolit jinou formu výběru „kandidátů na soudce“. Zdroj: ePrávo

K novelizaci zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy

Dne 17. 8. 2015 vstoupila v účinnost novelizace zákona o regulaci reklamy. Prvotním impulsem těchto změn bylo formální upozornění) na základě čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie v řízení […]

Akce | PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

By Petr Kořínek CODEXIS pořádá již čtvrtý ročník odborné konference PRÁVO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ, která tematicky navazuje na odborný kongres PRÁVNÍ PROSTOR, a která je určena pro zástupce z řad […]

Akce | Firemní auta – radost, nebo starost?

By Petr Kořínek Cílem školení je seznámit účastníky s problematikou, která je spojená s pořízením služebních automobilů a jejich zařazením do provozu. Jak mnozí vědí, nejedná se totiž jen o […]