Skip to content

Novela stavebního zákona nabírá další zpoždění

By Eva Paseková Novela stavebního zákona má další zpoždění. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ji mělo úřadu vlády poslat v posunutém termínu během října, pravděpodobně to ale nestihne. Na dnešní […]

Články | Ochrana osobnosti po smrti pacienta

By Eliška Toužimská Osobnost člověka je chráněna i po jeho smrti, jedná se o tzv. postmortální ochranu. Kromě občanského zákoníku, který jasně deklaruje, že lidské tělo je pod právní ochranou […]

Akce | Právnická povídka 2016

By Petr Kořínek Zdá se Vám, že všechny problémy práva nelze vyjádřit pouze paragrafy a obvyklými právnickými texty? Máte literární talent? Pak neváhejte a zúčastněte se naší soutěže o nejlepší […]

Osel měsíce října senátu soudkyně Vostrejšové

By Tomáš Pecina Ten spor začal v r. 2006, kdy se rodina Habermannových, v České republice usazených Němců, vzepřela místní vodárenské společnosti a neustoupila nátlaku ani poté, co vodárna odpojila […]

Změna způsobu předávání osobních údajů do USA

V oblasti přeshraničního předávání osobních informací došlo rozhodnutím Soudního dvora ve věci Schrems v. Data Protection Commissioner (C-362/14) ke zrušení institutu tzv. bezpečného přístavu (z angl. Safe Harbor), který znamená […]