Skip to content

Ke kumulaci smluvní pokuty a úroků z prodlení

Ve smlouvách uzavíraných s některými obcemi a úřady některých městských částí hl. m. Prahy je možné se setkat s následujícím ustanovením: „V případě, že objednatel (kupující) neuhradí fakturu v termínu […]

Akce | OBCZAN LIVE

By Petr Kořínek OBCZAN LIVE – Interpretační beseda nad aktuálními výkladovými problémy, pod záštitou místopředsedy Nejvyššího soudu JUDr. Romana Fialy. Místo: Právnická fakulta UK, místnost č. 300 Čas: 14:00–17:20 Program: […]