Skip to content

Články | Atypické formy zaměstnání – ohlédnutí

By Klára Švandelíková Zatímco v letech minulých se mezinárodní konference, kterou pořádá Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zabývala mezioborovým whistleblowingem či vztahem […]

Stanovy

By Tomáš Pecina Tak to mám poslední dobou se vším: ledva dopsav článek určený pro Sudetenpost, ve kterém se zabývám významem změny stanov mnichovského Sudetoněmeckého sdružení, zjišťuji, že jej mohu […]

Je spolupracující obviněný udavač?

eFocus V souvislosti s návrhem na zavedení institutu spolupracujícího podezřelého, který by pachateli tzv. pasivní korupce umožnil vyhnout se trestnímu stíhání, pokud by policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci dobrovolně a […]