Skip to content

Články | Pět otázek pro Michala Vávru

By Klára Švandelíková Proč by se zástupci z řad státní správy a samosprávy měli zúčastnit konference Právo ve veřejné správě, a proč je třeba podporovat studenty práv v autorském psaní […]

Akce | Dražba jako způsob kontraktace

By Petr Kořínek Dražba mimo exekuci je v českém právu sice dlouho známý, avšak podceňovaný institut. Až do přijetí NOZ ji občanský zákoník nijak nereglementoval a samotný NOZ zahrnuje o […]

Akce | Myšlení v systému a jeho krize

By Petr Kořínek V první části bude vysvětlen specifický přístup k výkladu a odůvodnění, který má základy v systémovém myšlení jako specifické metodě teorie a filozofie práva. Tento přístup znamená […]

Akce | Regulace správy cizího majetku

By Petr Kořínek Předmětem přednášky je odůvodnění nutnosti dohledu i v takových oblastech, které se zdánlivě jakékoliv veřejné kontrole vymykají. Zatímco v oblasti finančního trhu se stal veřejný dohled samozřejmostí, […]

Nájemní vztahy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) přinesl řadu zásadních změn mimo jiné také v právní úpravě nájmu. Za jednu z takových významných změn je možné považovat také […]