Skip to content

Novinky v exekučním řízení k 1. 9. 2015

V souvislosti s novelizací zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších […]

Ohlédnutí: Zákon o advokacii v čtvrtstoletí svobody

By Eva Paseková Letošní kulaté výročí existence svobodné české advokacie je dobrou příležitostí k ohlédnutí, jaké legislativní kroky rámovaly současnou podobnu zákona o advokacii, který stanovuje působnost, práva, ale i […]