Skip to content

ÚS: K dokazování u bagatelních věcí (01.04.2015)

By US Stěžovatel podle zjištění Ústavního soudu v řízení před soudem poté, co nebylo vyhověno jeho žádosti o odročení jednání z důvodu pracovní neschopnosti jeho právního zástupce, podal u soudu […]

Věcněprávní perspektiva stavby na cizím pozemku

Článek srovnává právní úpravu práva stavby a věcných břemen dle nového občanského zákoníku[1] pro účely zřízení stavby na cizím pozemku, a to především z pohledu stavebních investorů. Zdroj: ePrávo

Soumrak soudcovské nezávislosti

eFocus Úvodem bych rád podotkl, že jako soudce Ústavního soudu jsem byl zprvu jednoznačně stoupencem názoru, že se otázka platu nemůže soudcovské nezávislosti dotknout. Tento názor jsem ostatně vyjádřil krátce […]

Cimrmanův teorém

By Jan Broulík V roce 1960 uveřejnil Ronald H. Coase svůj článek The Problem of Social Cost. Tento článek se stal základem moderního hnutí Law & Economics (tj. ekonomické analýzy […]