Skip to content

Konec zákonného předkupního práva spoluvlastníků?

Novým občanským zákoníkem bylo k 1. lednu 2015 zrušeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům upravené starým občanským zákoníkem. Nestalo se tak však bez výjimek, přičemž nový občanský […]

O teorii a praxi v právu

eFocus Z řady projevů různých právníků v České republice by se mohlo zdát, že u nás existují dva rozdílné právní systémy: právo praktické a právo teoretické. Některá řešení se odmítají […]

Forma hlasovacího lístku v insolvenčním řízení

Pro věřitele, kteří v insolvenčním řízení chtějí hlasovat na schůzi věřitelů, může využití hlasování hlasovacím lístkem představovat méně nákladnou variantu oproti osobní účasti na schůzi věřitelů. Náležitosti hlasovacího lístku jsou […]

Právo na dobrou správu jako princip veřejné správy v EU

Veřejná správa se dnes pojímá jako služba veřejnosti, od které občané očekávají kvalitní výkon správní činnosti. Tu popisují standardy dobré správy, které tvoří poklad pro etický kodex. Evropské standardy dobré […]