Skip to content

Dokazování cizojazyčnou listinou ve správním řízení

Cizojazyčné listiny jsou nezřídka ve správních řízeních podkladem pro rozhodnutí a provedení důkazu jimi je součástí činnosti správních orgánů. Přesto až donedávna panoval v judikatuře Nejvyššího správního soudu rozpor v […]

Kdo bude připraven na jednotný digitální trh?

eFocus Od doby nabytí účinnosti „nového“ občanského zákoníku se valná většina obecných i úzce vymezených diskusí nad aktuálními trendy v oblasti práva, týkala toho, co tento předpis přinesl (a vzal) […]

Právní aspekty veřejné produkce

Spory o autorské poplatky jsou diskutovaným tématem nejen poslední doby a rád bych se stručně věnoval jejich reflexi za poslední měsíce. Prakticky všechny nároky vznikají ze strany sdružení jako je […]