Skip to content

Odvolání daru pro nevděk

Nový občanský zákoník mění v podstatné části dosavadní konstrukci odvolání daru oproti předchozímu občanskému zákoníku. V předchozím ust. § 630 zákona č. 40/1964 Sb., dle kterého se dárce mohl domáhat […]