Skip to content

Rizika výhrady zpětné koupě po rekodifikaci

Výhradou zpětné koupě (resp. pactum de retroemendo) rozumíme vedlejší ujednání při kupní smlouvě upravené v ustanovení § 2135 až 2138 o.z., podle kterého je prodávající oprávněn jednostranným projevem vůle zavázat […]