Skip to content

Články | Forma právních jednání – II.

By doc. JUDr. Michaela Zuklínová (Hendrychová), CSc. Docentka JUDr. Michaela Zuklínová (Hendrychová), CSc., se v sérii příspěvků zabývá účinnou právní úpravou právního jednání, zakotvenou v ustanoveních § 545 až 599 […]

Kupujete pozemek? Pozor na případnou účelovou komunikaci

Na rozdíl od ostatních kategorií pozemních komunikací vzniká veřejná účelová komunikace již pouhým naplněním zákonných znaků bez nutnosti vydání jakéhokoli správního rozhodnutí. O její existenci se nedozvíte ani ze zápisu […]