Skip to content

ÚS: Znalecký posudek v procesu dokazování (17.04.2015)

By US Nikoliv každé nedostatky v průběhu procesu dokazování v podobě „opomenutí“ či nedostatečné vypořádání se s důkazními návrhy účastníků řízení ze strany obecných soudů dosahují ústavněprávní intenzity, odůvodňující kasační […]

Cena nikoli podstatnou náležitostí smlouvy

Oferta, aby působila právní účinky nabídky pro potřeby soukromého práva respektive o.z. , musí splňovat ex lege taxativně určené podmínky, mezi které zákon[1] začleňuje předpoklad (1) právního jednání směřujícího k […]

Konečně!

By Tomáš Pecina Pokud jste dnes krátce před třetí hodinou slyšeli podivný hlahol zvonů a rajský zpěv, důvodem bylo, že naše Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve […]