Skip to content

Humanizace exekucí, díl 44.

eFocus V legislativním procesu je další, v pořadí 44. novela exekučního řádu. Některé významnější novely měly i své pracovní označení, např. malá, střední, velká, kárná; ta poslední bude zřejmě manželská. […]

O exekutorskou teritorialitu se přou akademici

By evahof Spor o zavedení místní příslušnosti exekutorů, kterou schválila vláda i přes nesouhlas ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), se přesunul již i na akademickou půdu. Analýzu, kterou vypracovali Luboš […]

Úprava osvojení v NOZ

Institut osvojení po účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) zůstal z větší části velmi podobný s předchozí právní úpravou. NOZ s sebou ovšem přinesl určité novinky, […]