Skip to content

Miranda warning (jako) z třetí cenové

Právní obec, a to včetně té luční, dozajista ví (anebo by přinejmenším vědět měla), že osoba obviněná ze správního deliktu má garantována stejná práva jako osoba obviněná z trestného činu […]

Hackeří rozložili emailovou síť Pentagonu

By evahof Google odmítá zapomnění. Pentagon pod palbou. Tenkrát v Mexiku. Dědo, to si nechte. Facebook po thajsku. Společnost Google dál odmítá plošné uplatnění práva být zapomenut Americká společnost Google […]