Skip to content

Regulace reklamy na loterie – chystaná novela

Zákon o regulaci reklamy směřuje k další novelizaci, související se změnami zákona o č. 202/1990 Sb., o loteriích, konkrétně s chystaným návrhem zákona o hazardních hrách a návrhem zákona o […]

Právo a ekonomie: druhý studentský workshop

By Libor Dušek Připomínám, že 3. dubna je poslední možnost přihlásit na druhý studentský workshop práva a ekonomie, pořádaný příští týden na PF UK. K vidění už je i program […]

ČR hledá soudce/soudkyni Tribunálu EU

By Zuzana Vikarská O navyšování počtu soudců Tribunálu se mluví už několik let, ale až v posledních měsících se diskuse začala chýlit k úspěšnému konci. V listopadu loňského roku bylo […]

Modifikace SJM a její účinky

Shodně s předchozí právní úpravou i z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen NOZ, umožňuje smluvně upravit manželům či snoubencům zákonný režim společného jmění manželů. Dle § 717 NOZ […]