Skip to content

Judikatura | K limitům shromažďovacího práva

By Mgr. Martin Eliášek Ústavní soud se v nálezu sp.zn. II. ÚS 164/15 zabýval možností použití na náměstí umístěných informačních panelů s drastickými a šokujícími vyobrazeními v rámci ohlášeného shromáždění. […]

Právní následky pozdě sepsané pracovní smlouvy

Nejvyšší soud ve svém rozsudku ze dne 23.4.2015, sp. zn. 21 Cdo 2444/2013, řešil otázku, kdy vzniká pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, pokud faktický začátek výkonu závislé práce předchází […]