Skip to content

Akce | Konference Insolvence 2015

By Petr Kořínek Ptáte se také, jak je možné zabránit šikanózním návrhům na oddlužení, jestli bude možné oddlužit i bezdomovce a jak nová vyhláška ovlivní fungování provozoven? Odpovědi na Vaše […]

Je manžel společníka také společníkem s.r.o.?

S přijetím nového občanského zákoníku („NOZ“) a zákona o obchodních korporacích („ZOK“) znovu vyvstaly diskuse o postavení manžela společníka ve společnosti s ručením omezeným a jeho právech náležejících k podílu, […]