Skip to content

Legislativní kutilství

eFocus Síla právního státu se mimo jiné pozná podle kvality právního řádu, který určuje pravidla fungování společnosti. Zdroj: ePrávo

Právo stavby v dani z nabytí nemovitých věcí

V rámci rekodifikace soukromého práva se vrátila do českého právního řádu zásada superficies solo cedit, podle které stavba již nebude samostatnou nemovitou věcí, nýbrž součástí pozemku. V NOZ však nalezneme […]

Nahrazení vazby dohledem probačního úředníka

Základním smyslem dohledu probačního úředníka jako opatření nahrazujícího podle § 73 odst. 1 písm. c) trestního řádu vazbu obviněného je ovlivnit jeho životní postoje, přispět k urovnání jeho osobních poměrů […]