Skip to content

Povinné předkupní právo pro nájemce půdy?

Institut uvedený v názvu textu je asi nejvýraznější novinkou návrhu zvláštního zákona o nabývání vlastnictví k půdě, který již projednával sněmovní zemědělský výbor a který má velkou naději být také […]

Povinnost zpracovat energetický audit pro velké podniky

Zákon č. 103/2015 Sb., který novelizoval zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, uložil podnikatelům, kteří nejsou malým nebo středním podnikatelem, povinnost zpracovat nejpozději do 5. prosince 2015 energetický audit. […]

Mimořádné postupy dle stavebního zákona

Právní úprava v ustanovení § 177 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, dále taktéž jen „StavZ“) obsahuje mimořádné postupy vlastníků staveb či jiných osob, […]