Skip to content

Obecné požadavky na výstavbu ve stavebním řízení

Jedním z hojně používaných pojmů v zákoně č. 183/2006 Sb. stavebním zákoně jsou obecné požadavky na výstavbu. Pojednává o nich více, než dvacet ustanovení stavebního zákona. Podle § 2 odst. […]

O přijatelnosti práva

eFocus Stížnostmi na nesrozumitelnost a složitost práva bychom mohli, jak se někdy říká, „přehradit Vltavu“. „Právní řád je v permanentním pohybu, je nekvalitní, provází ho neustálé změny a vyložit smysl […]

Spodní hranice pokut u jiných správních deliktů

Dříve hojně zaváděné spodní hranice pokut byly v posledních letech rušeny pro svou neslučitelnost s principy právního státu. U této problematiky je nutné se zamyslet nad důvody, které vedly k […]

Lego a ochranné známky

Slavná dánská značka LEGO je druhým největším (podle některých zdrojů dokonce největším[1]) výrobcem hraček na světě, tedy je logické, že své místo na slunci musí často hájit právní cestou. Společnosti […]