Skip to content

Akce | Náhrada škody v novém občanském zákoníku

By Petr Kořínek Nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) zásadně změnil právní úpravu náhrady škody/nemajetkové újmy. Cílem semináře je podrobně vyložit změny, které rekodifikace přinesla v této oblasti a […]

Změny v leg. | Vyhláška o policejním označení

By Mgr. Martin Glogar Dne 26.5.2015 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna pod č. 122/2015 Sb. vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, […]