Skip to content

Fenomén sportu v judikatuře

V poslední době vzešla z rozhodovací praxe Nejvyššího soudu dvě zajímavá rozhodnutí z oblasti sportovního práva. Jedno se týká náhrady škody (rozsudek sp. zn. 25 Cdo 493/2015, ze dne 20. […]

Dokument: Písemné odůvodnění rozsudku v kauze Nagyová

By Eva Paseková „Svědek Petr Nečas jednoznačně potvrdil, že to byl on, kdo tzv. úkoloval Vojenské zpravodajství, resp. kdo požádal Vojenské zpravodajství – obž. Ing. Páleníka o prověření možného bezpečnostního […]

MF posunulo spuštění evidence tržeb na polovinu roku 2016

By Eva Paseková Elektronická evidence tržeb začne pravděpodobně fungovat až od poloviny příštího roku. Koaliční rada totiž schválila návrh ministerstva financí, aby se prodloužila doba mezi okamžikem platnosti a účinností […]