Skip to content

Články | Rozvody a odklony

By prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Nemožné podoby práva ve smyslu rozvodu manželství a odklonů mohou znamenat též možnosti jiného než soudního řešení ukončení manželství za života obou manželů. Pokud […]

Ujednání o změně pořadí zástavních práv dle NOZ

Většina z nás jistě zaznamenala, že zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) zavedl mnoho nových zajímavých institutů, a to zejména v oblasti věcných práv. Některé z těchto nových institutů […]

Žaloba na určení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku

Žaloba na určení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku jako nástroj soudní ochrany člena spolku před rozhodnutím orgánu spolku je tradiční součástí českého právního řádu a byla obsažena i v zákoně č. […]

Odvolání daru pro nouzi

Občanský zákoník zná dva výjimečné typy institutů, které prolomují zásadu pacta sunt servanda. Je jimi jednak odvolání daru pro nevděk[1], jednak odvolání daru pro nouzi, které bylo zavedeno nově. Zdroj: […]

Soud propustil z vězení bývalého poslance Pekárka

By Eva Paseková Okresní soud v Hradci Králové dnes podmínečně propustil z vězení bývalého poslance Romana Pekárka (dříve ODS), jemuž justice za korupci spojenou s prodejem pozemku uložila pět let […]